Voor aannemers

ROBOT Metselwerk voor de aannemer
Het mag duidelijk zijn dat de met een robot (ROBmade) gemaakte metselwerk elementen niet in het reguliere systeem van een aannemer voorkomen en een aannemer er over het algemeen ook geen ervaring mee heeft. Gelukkig zijn er andere bedrijven die wel ervaring hebben met prefab metselwerk elementen en ROBOT Metselwerk kan ervoor zorg dragen dat deze kennis ook beschikbaar komt voor andere projecten. Daarnaast is het mogelijk dat een aannemer ontzorgt wordt met het monteren van de gevelelementen die door de R-O-B Unit zijn gemaakt. ROBOT Metslwerk kan ervoor zorgen dat deze elementen dan volledig worden gemonteerd en afgewerkt.